Gedragstherapie voor Konijnen

Gedragstherapie voor Konijnen. Ik hoor u denken… serieus?   Ja. het klopt.   Hoe vaak ik niet hoor dat konijnen maar kort leven, veel geld hebben gekost door ziekte en uiteindelijk alsnog dood gingen, als maar ziek werden of alles kapot maakten, niet geaaid wilde worden, gingen vechten of zelfs dat de dieren gingen bijten? Uiteindelijk heel verdrietig en vaak een naar einde van de konijnen hobby die met zoveel goede intenties begon.  Dat is precies de rede waarom een konijndeskundige gedragstherapeut kan helpen.

In de afgelopen jaren zijn konijnen één van de meest gehouden huisdieren geworden en toch is de algemene kennis van Konijnen niet zo groot.  Vroeger….
ja vroeger hielden mensen konijnen in hokjes die dan in een hoekje van de tuin stond. Een enkeling verdiepte zich wat meer en gaf de dieren de ruimte maar nog steeds worden konijnen verkocht met een hok. Ook in de dierenspeciaalzaken, daar waar u nu juist de juiste informatie denk te krijgen of bij de fokkers die konijnen in hokken en soms zelfs in flats houden.  Een goed voorbeeld doet goed volgen.
Daarom sta ik voor u klaar om u goed te informeren. Ik ben opgeleid konijndeskundige en heb een netwerk van docenten en andere deskundigen om mij heen. Zo kan ik altijd de beste informatie geven die voor uw situatie van toepassing is.

Gedragstherapie

Begrijpt u uw konijnen?

Konijnen zijn één van de meest gehouden huisdieren in Nederland en toch ook de minste begrepen dieren en ook niet de meest gemakkelijke dieren om te houden. Het zijn complexe dieren en om goed voor ze te kunnen zorgen is het belangrijk te begrijpen wat konijnen nodig hebben en waarom ze doen wat ze doen.

Verwachtingen

Een goede voorbereiding is ook in dit geval, het halve werk.

Ook als er in de loop van de tijd ontwikkelingen zijn op het gebied van gedrag, is gedragstherapie een prima manier om dit om te buigen. Ik kan u begeleiden bij de aankoop, huisvesting, voeding en gedrag van de konijnen.

NU gratis advies 

Heeft u een konijn met probleemgedrag of ongewenst gedrag, stuur mij een filmpje van het gedrag met uw verhaal.
Ik kan u gedurende de afstudeerfase van mijn studie nu gratis adviseren. U ontvangt een stappenplan en nazorg.

Mijn advies aan u wordt begeleid door de docenten van Tinley Gedragstherapie voor dieren.

Ongewenst of probleemgedrag bij Konijnen

Gedragstherapie voor Konijnen. Het gaat om gedrag wat ongewenst is. Bijvoorbeeld wanneer uw konijnen bijten of vechten, agressie of angst naar mensen of andere dieren tonen of onzindelijk zijn bijvoorbeeld. Maar ook kleinere problemen als elkaar berijden, of zich niet laten aaien of konijnen die van alles kapot knagen en bijten kan iets zijn waar u iets aan wil doen.

Gedrag heeft altijd een rede en door inzicht te krijgen in het gedrag van uw konijn(en) kan bepaald worden wat de reden van het gedrag is. Gedragstherapie is doelgericht en helpt u om te begrijpen wat er aan de hand is.  Tijdens een bezoek bij u op lokatie observeer en film ik de dieren en hun gedrag. Als de afstand tot uw lokatie te groot is, kan een door u gemaakt filmpje vaak ook volstaan.  U ontvangt daarna een advies op maat. Met dit advies kan u zelf aan de slag en natuurlijk bied ik ook nazorg en begeleiding.
Alle casussen die ik behandel in deze eindfase zijn gratis en worden begeleid door de docenten van Tinley Gedragstherapie voor dieren en zijn